27 de jul. 2009

Sortida de final de temporada d'estiu




















Veratrum album (Portè)















Parnassia palustris (Portè)















Foto de grup. D'esquerra a dreta: Joana Puig, Anna Ribera, la dona de l'Esteve, Enric Quílez, Estev Sais i Gael Piguillem.















Eriophorum vaginatum (Portè)














Achillea ptarmica var. pyrenaica (Portè)